Skip to content

Unike dyrkningsforhold

Den spesielle jordarten Cambisol, en sjelden jordart dekker 13% av jordbruksarealet i Vestfold. I denne jordarten dyrker vi vår Edel-løk.