Skip to content

Edel-løk er en norsk Spesialitet

Edel-løk gul og Edel-løk rød har, som de første grønnsaksproduktene i Norge, fått tildelt Spesialitet-merket.

Sjelden jordart
Edel-løk fra Holm Gård dyrkes på den spesielle jordarten Cambisol, en sjelden jordart som kun dekker 13% av jordbruksarealet i Vestfold. Cambisol er spesielt godt egnet for dyrking av løk, derfor har Edel-løk en mild og aromatisk løksmak. Det er blant annet på bakgrunn av dette at Edel-løk gul og Edel-løk rød, som de første grønnsaksproduktene i Norge, har fått tildelt Spesialitet-merket.

Unik smak
Edel-løk har en mild aroma og smak grunnet bevisst erfaringsbasert gjødsling og den nøye utvalgte jordarten. Produktet er en ferskvare der skrellemetoden gir god holdbarhet og en saftig løk.

Økt matmangfold Merket er en anerkjennelse av at våre produkter oppfyller utvalgte kvalitets- og spesialitetskrav, og at Holm Gård er en matprodusent som bidrar til økt matmangfold
og regional næringsutvikling.